Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2012 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 281/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2013-02-07 14:09:19
Zarządzenie Nr 280/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2013-02-07 14:08:25
Zarządzenie Nr 279/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-01-03 08:43:17
Zarządzenie Nr 278/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2013-01-03 08:42:21
Zarządzenie Nr 277/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2013-01-03 08:41:33
Zarządzenie Nr 276/2012 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2013-01-03 08:40:26
Zarządzenie Nr 275/2012 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej. 2013-01-03 08:39:32
Zarządzenie Nr 274/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2013-01-03 08:36:47
Zarządzenie Nr 273/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-12-18 10:36:11
Zarządzenie Nr 272 /2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-12-18 10:35:30
Zarządzenie Nr 271/2012 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2012-12-18 10:34:53
Zarządzenie Nr 270/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-12-18 10:34:03
Zarządzenie Nr 269/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-12-18 10:23:25
Zarządzenie Nr 268/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-11-13 08:54:16
Zarządzenie Nr 267/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2012-11-13 08:53:50
Zarządzenie Nr 266/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-11-13 08:53:26
Zarządzenie Nr 265/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-11-13 08:52:54
Zarządzenie Nr 264/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-11-13 08:52:18
Zarządzenie Nr 263/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2012-11-13 08:51:22
Zarządzenie Nr 262/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej". 2012-10-15 09:25:15
Zarządzenie Nr 261/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2012-10-15 09:24:46
Zarządzenie Nr 260/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-10-15 09:24:15
Zarządzenie Nr 259/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania zbiornika do wody pitnej 1200 L dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2012-10-15 09:23:45
Zarządzenie Nr 258/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej". 2012-09-28 13:50:26
Zarządzenie Nr 257/2012 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej. 2012-09-26 10:53:45
Zarządzenie Nr 256/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2012/2013. 2012-09-26 10:53:07
Zarządzenie Nr 255/2012 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem szkoły podstawowej w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2012-09-26 10:48:54
Zarządzenie Nr 254/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-09-26 10:48:12
Zarządzenie Nr 253/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-09-26 10:47:38
Zarządzenie Nr 252/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:46:58
Zarządzenie Nr 251/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Widuchowa, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. 2012-09-26 10:46:10
Zarządzenie Nr 250/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:45:20
Zarządzenie Nr 249/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2012-09-26 10:42:11
Zarządzenie Nr 248/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-09-26 10:41:35
Zarządzenie Nr 247/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:40:56
Zarządzenie Nr 246/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:40:14
Zarządzenie Nr 245/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:39:32
Zarządzenie Nr 244/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:38:52
Zarządzenie Nr 243/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:38:15
Zarządzenie Nr 242/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2012-09-26 10:37:36
Zarządzenie Nr 241/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie sali gimnastycznej w Krzywinie. 2012-09-26 10:36:50
Zarządzenie Nr 240/2012 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych. 2012-08-16 15:04:17
Zarządzenie Nr 239/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2012-08-14 08:24:10
Zarządzenie Nr 238/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2012-08-14 08:23:45
Zarządzenie Nr 237/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-08-14 08:23:17
Zarządzenie Nr 236/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-08-14 08:22:24
Zarządzenie Nr 235/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach projektu pn. "Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic". 2012-08-14 08:21:57
Zarządzenie Nr 234/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-08-14 08:21:15
Zarządzenie Nr 233/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-14 08:20:43
Zarządzenie Nr 232/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo, Kłodowo, Rynica, Czarnówko, Bolkowice i Żarczyn w Gminie Widuchowa. 2012-07-23 12:42:56
Zarządzenie Nr 232/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo, Kłodowo, Rynica, Czarnówko, Bolkowice i Żarczyn w Gminie Widuchowa. 2012-07-23 12:42:42
Zarządzenie Nr 231/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodzeń w ramach projektu pn. "Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic". 2012-07-23 09:44:43
Zarządzenie Nr 230/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i ustawienie rzeźby bartnika w Krzywinie, ogrodnika w Ognicy, rybaka w Widuchowej oraz rolnika w Żelechowie w ramach projektu "Budowa miejsc postojowych z zadaszeniem i wyposażeniem a także ustawienie rzeźb promujących Gminę przy szlaku turystycznym w Gminie Widuchowa - Krzywin, Marwice, Ognica, Pacholęta, Rynica, Widuchowa, Żelechowo". 2012-07-23 09:40:12
Zarządzenie Nr 229/2012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę miejsc postojowych z zadaszeniem w ramach projektu "Budowa miejsc postojowych z zadaszeniem i wyposażeniem a także ustawienie rzeźb promujących Gminę przy szlaku turystycznym w Gminie Widuchowa - Krzywin, Marwice, Ognica, Pacholęta, Rynica, Widuchowa, Żelechowo". 2012-07-23 09:38:23
Zarządzenie Nr 228/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-07-23 09:35:46
Zarządzenie Nr 227/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2012-07-23 09:35:20
Zarządzenie Nr 226/2012 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2012-07-23 09:33:47
Zarządzenie Nr 225/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-07-23 09:33:15
Zarządzenie Nr 224/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-07-23 09:32:46
Zarządzenie Nr 223/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu. 2012-06-27 14:42:21
Zarządzenie Nr 222/2012 w sprawie ogłoszenia zamiaru udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej w Krzywinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2012-06-27 14:42:04
Zarządzenie Nr 221/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-06-27 14:41:48
Zarządzenie Nr 220/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:41:23
Zarządzenie Nr 219/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:39:34
Zarządzenie Nr 218/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:39:13
Zarządzenie Nr 217/2012 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:38:31
Zarządzenie Nr 216/2012 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2012-06-27 14:38:11
Zarządzenie Nr 215/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:37:17
Zarządzenie Nr 214/2012 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:09:12
Zarządzenie Nr 213/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań, ustalenia składu komisji przetargowej oraz wyznaczenia terminu rokowań. 2012-06-27 14:08:36
Zarządzenie Nr 212/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2012-06-27 14:08:04
Zarządzenie Nr 211/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-06-27 14:07:26
Zarządzenie Nr 210/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-06-27 13:46:38
Zarządzenie Nr 209/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Widuchowa. 2012-06-27 13:46:22
Zarządzenie Nr 208/2012 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-06-27 13:46:09
Zarządzenie Nr 207/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2012-06-27 13:44:55
Zarządzenie Nr 206/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2012-06-27 13:44:23
Zarządzenie Nr 205/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2012-06-27 13:43:26
Zarządzenie Nr 204/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2012/2013. 2012-06-27 13:41:06
Zarządzenie Nr 203/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2012/2013. 2012-06-27 13:39:14
Zarządzenie Nr 202/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-06-27 13:37:53
Zarządzenie Nr 201/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:34:11
Zarządzenie Nr 200/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:33:12
Zarządzenie Nr 199/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:32:36
Zarządzenie Nr 198/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanej w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:31:36
Zarządzenie Nr 197/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-04-30 13:30:49
Zarządzenie Nr 196/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-04-30 13:30:20
Zarządzenie Nr 195/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:27:38
Zarządzenie Nr 194/2012 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2012-04-30 13:27:09
Zarządzenie Nr 193/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:26:37
Zarządzenie Nr 192/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-04-30 13:26:05
Zarządzenie Nr 191/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:22:15
Zarządzenie Nr 190/2012 w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej 2012-04-30 13:21:27
Zarządzenie Nr 189/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2012-04-30 13:20:53
Zarządzenie Nr 188/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2012-04-30 13:20:12
Zarządzenie Nr 187/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-04-30 13:19:20
Zarządzenie Nr 186/2012 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-03-22 11:54:44
Zarządzenie Nr 185/2012 w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2012-03-22 11:54:19
Zarządzenie Nr 184/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8. 2012-03-22 11:52:08
Zarządzenie Nr 183/2012 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-03-22 11:51:19
Zarządzenie Nr 182/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-03-22 11:50:50
Zarządzenie Nr 181/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-03-22 11:50:24
Zarządzenie Nr 180/2012 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-03-22 11:48:28
Zarządzenie Nr 179/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2012-03-22 11:47:55
Zarządzenie Nr 178/2012 w sprawie ustalenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2012-03-22 11:47:40
Zarządzenie Nr 177/2012 w sprawie ustalenia opłat za usługi wykonywane sprzętem i transportem będącym w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej. 2012-03-22 11:47:27
Zarządzenie Nr 176/2012 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy. 2012-03-22 11:45:37
Zarządzenie Nr 175/2012 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. 2012-03-22 11:45:26
Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2012. 2012-03-22 11:39:31
Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2012-03-22 11:39:03
Zarządzenie Nr 172/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2012-03-22 11:38:38
Zarządzenie Nr 171/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2012-03-22 11:38:15
Zarządzenie Nr 170/2012 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2012 r. 2012-03-22 11:37:51
Zarządzenie Nr 169/2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 2012-03-22 11:37:11
Zarządzenie Nr 168/2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa. 2012-03-22 11:36:43
Zarządzenie Nr 167/2012 w sprawie dożywiania podczas ferii zimowych dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych oraz patologicznych. 2012-03-22 11:34:53
Zarządzenie Nr 166/2012 w sprawie załatwiania spraw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2012-03-22 11:34:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
22 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
22 mar 2012, godz. 11:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
22 mar 2012, godz. 11:33