Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz części działki 204/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.

GNPP.6845.51.2022.IZW

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ

Część działki 204/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Termin zagospodarowania

Uwagi

SZ1Y/00043480/7

Część działki nr 204/17 o pow. 60 m2 obr. Lubicz

Nieruchomość zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem – B, N

0,18 zł za 1 m2 +23 % podatku VAT

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele pozostałe- kojec dla psa

Nie dotyczy

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa w dniach od 17.06.2022 r. do 08.07.2022 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
17 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
17 cze 2022, godz. 07:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
17 cze 2022, godz. 07:40