Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXXII/331/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 

UCHWAŁA Nr XXXII/331/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 czerwca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr IV/32/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W roku 2010 wnioski o dotację mogą być składane do dnia 30 września 2010 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/331/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy jest uprawniona do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale. Rada Gminy Widuchowa w dniu 19 marca podjęła uchwałę ww. sprawie ustalając w roku budżetowym ostateczny termin składania wniosków o udzielenie dotacji na przedmiotowe cele do 30 marca. Na prośbę potencjalnych beneficjentów proponuje się przedłużyć termin składania wniosków w roku 2010 do 30 września.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 cze 2010, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 cze 2010, godz. 12:26