Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXIV/256/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


UCHWAŁA Nr XXIV/256/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 czerwca 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 14 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/135/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej imienia Władysława Szafera w Zespole Szkół w Widuchowej, Widuchowa, ul. Barnima III 1.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/256/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. W związku z dużą liczbą dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich chcących uczęszczać do Gminnego Przedszkola w Widuchowej zaistniała konieczność uruchomienia dla dzieci sześcioletnich jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Widuchowej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lip 2009, godz. 08:39

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lip 2009, godz. 08:39