Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XX/207/2009 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miejscowości i Gminy Widuchowa na lata 2009-2013".


 

UCHWAŁA Nr XX/207/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miejscowości i Gminy Widuchowa na lata 2009-2013”.

Na podstawie art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz.959, z 2005r. Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.875) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miejscowości i Gminy Widuchowa na lata 2009-2013,”stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/207/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 lutego 2009r.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz.95) w zakresie zadań własnych Gmina realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) wynika obowiązek sporządzenia przez Gminę Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat. Program zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki i formy działań, propozycje projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych w zakresie opieki nad zabytkami.
Program opracowano w oparciu o gminną ewidencję zabytków.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem Nr ZN-430/170-1/ks/2008/2009 zaopiniował ,,Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miejscowości i Gminy Widuchowa na lata 2009-2013 bez uwag. Gminny.
Program Opieki nad Zabytkami ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. do u207-09.pdf (PDF, 825.68Kb) 2009-02-05 09:07:54 432
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 lut 2009, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 lut 2009, godz. 09:08