Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr VII/49/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 

UCHWAŁA Nr VII/49/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 17 maja 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr IV/32/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
" W roku 2011 wnioski o dotację mogą być składane do dnia 16 sierpnia 2011 r.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/49/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 maja 2011 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Gminy jest uprawniona do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale. Ze względu na fakt ze do dnia 30 marca nikt nie złożył poprawnego wniosku o dotacje proponuje się przedłużyć termin składania wniosków w roku 2011 do 16 sierpnia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
19 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
19 maj 2011, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
14 cze 2011, godz. 11:53