Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady VII kadencji Nr XXVI


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXVI/285/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:57:28
Uchwała Nr XXVI/284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:56:00
Uchwała Nr XXVI/283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:55:26
Uchwała Nr XXVI/282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:54:57
Uchwała Nr XXVI/281/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. 2018-03-13 12:54:30
Uchwała Nr XXVI/280/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla działek nr 82 i 81/3 w obrębie ewidencyjnym Polesiny. 2018-03-13 12:53:52
Uchwała Nr XXVI/279/2018 w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:52:14
Uchwała Nr XXVI/278/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku. 2018-03-13 12:50:38
Uchwała Nr XXVI/275/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2018. 2018-03-13 12:49:02
Uchwała Nr XXVI/274/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2018. 2018-03-13 12:48:30
Uchwała Nr XXVI/273/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 2018-03-13 12:47:51
Uchwała Nr XXVI/272/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-03-13 12:47:22
Uchwała Nr XXVI/271/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:46:06
Uchwała Nr XXVI/270/2018 w sprawie upamiętnienia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 2018-03-13 12:41:53
Uchwała Nr XXVI/269/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Widuchowa. 2018-03-13 12:41:26
Uchwała Nr XXVI/277/2018 w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-12 12:46:00
Uchwała Nr XXVI/276/2018 w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-12 12:44:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
12 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
12 mar 2018, godz. 12:43

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-