Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady VII kadencji Nr XVIII


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XVIII/219/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2022. 2017-03-03 15:01:05
Uchwała Nr XVIII/218/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa. 2017-03-03 15:00:30
Uchwała Nr XVIII/217/2017 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2017-03-03 14:59:57
Uchwała Nr XVIII/216/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-03-03 14:59:28
Uchwała Nr XVIII/215/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-03-03 14:58:59
Uchwała Nr XVIII/214/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-03-03 14:58:31
Uchwała Nr XVIII/213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2017-03-03 14:58:04
Uchwała Nr XVIII/212/2017 w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. 2017-03-03 14:57:35
Uchwała Nr XVIII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. 2017-03-03 14:57:22
Uchwała Nr XVIII/210/2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 2017-03-03 14:56:27
Uchwała Nr XVIII/209/2017 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 2017-03-03 14:55:53
Uchwała Nr XVIII/208/2017 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017. 2017-03-03 14:55:30
Uchwała Nr XVIII/207/2017 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2017. 2017-03-03 14:55:07
Uchwała Nr XVIII/206/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2017. 2017-03-03 14:54:45
Uchwała Nr XVIII/205/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-03 14:54:11
Uchwała Nr XVIII/204/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Krzywinie. 2017-03-03 14:53:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 mar 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 mar 2017, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-