Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady VII kadencji Nr XI


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XI/109/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa. 2016-03-08 14:14:31
Uchwała Nr XI/108/2016 w sprawie uchylenia Regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie. 2016-03-08 14:14:18
Uchwała Nr XI/107/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016. 2016-03-08 14:13:41
Uchwała Nr XI/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Krzywin. 2016-03-08 14:13:04
Uchwała Nr XI/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Rynica. 2016-03-08 14:12:48
Uchwała Nr XI/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Dębogóra. 2016-03-08 14:07:46
Uchwała Nr XI/103/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa na okres 10 lat. 2016-03-08 14:05:17
Uchwała Nr XI/102/2016 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-03-08 13:29:21
Uchwała Nr XI/101/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2016-03-08 13:27:24
Uchwała Nr XI/100/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2016-03-08 13:26:13
Uchwała Nr XI/99/2016 w sprawie zmiany zapisu w Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020. 2016-03-08 12:49:06
Uchwała Nr XI/98/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Widuchowa jest organem prowadzącym. 2016-03-08 12:48:16
Uchwała Nr XI/97/2016 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2016. 2016-03-08 12:47:07
Uchwała Nr XI/96/2016 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2016. 2016-03-08 12:46:50
Uchwała Nr XI/95/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa. 2016-03-08 12:45:48
Uchwała Nr XI/94/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. 2016-03-08 12:45:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 mar 2016, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-