Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sesja Rady Nr XXVI


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXVI/237/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Sołectwa Żelechowo nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:28:10
Uchwała Nr XXVI/236/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:27:13
Uchwała Nr XXVI/235/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:26:33
Uchwała Nr XXVI/234/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:25:39
Uchwała Nr XXVI/233/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych. 2014-01-07 13:22:58
Uchwała Nr XXVI/232/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:18:51
Uchwała Nr XXVI/231/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2014. 2014-01-07 13:16:18
Uchwała Nr XXVI/230/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:10:15
Uchwała Nr XXVI/229/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2013. 2014-01-07 13:08:08
Uchwała Nr XXVI/228/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:06:07
Uchwała Nr XXVI/227/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2014-01-07 13:01:05
Uchwała Nr XXVI/226/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. 2014-01-07 13:00:19
Uchwała Nr XXVI/225/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-01-07 12:59:41
Uchwała Nr XXVI/224/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 2014-01-07 12:57:36
Uchwała Nr XXVI/223/2013 w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa 2014-01-07 12:54:45
Uchwała Nr XXVI/222/2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020. 2014-01-07 12:40:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
07 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
07 sty 2014, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-