Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2018 roku

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXVI/272/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

22.02.2018 r.

poz. 1249
z 14.03.2018 r.

2.

Nr XXVI/276/2018

w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

06.03.2018 r.

poz. 1698
z 16.04.2018 r.

 

Nr XXVI/276/2018

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu uchylił powyższą uchwałę.

12.04.2018 r.

poz. 1698
z 16.04.2018 r.

3.

Nr XXVI/277/2018

w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

06.03.2018 r.

Poz. 1679
z 16.04.2018 r.

4.

Nr XXVI/278/2018

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku.

06.03.2018 r.

Poz. 1680
z 16.04.2018 r.

5.

Nr XXVI/279/2018

w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa.

06.03.2018 r.

Poz. 1681
z 16.04.2018 r.

6.

Nr XXVI/281/2018

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018.

06.03.2018 r.

Poz. 1682
z 16.04.2018 r.

7.

Nr XXVI/285/2018

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

06.03.2018 r.

Poz. 1683
z 16.04.2018 r.

8.

Nr XXVII/286/2018

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka „A”

13.06.2018 r.

Poz.3331
z 12.07.2018 r.

9.

Nr XXVII/289/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018

15.06.2018 r.

Poz.3036
z 27.06.2018 r.

10.

Nr XXVII/292/2018

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej

15.06.2018 r.

Poz.3465
z 23.07.2018 r.

11.

Nr XXVIII/296/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

25.07.2018 r.

Poz.3733
z 01.08.2018 r.

12.

Nr XXVIII/297/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

25.07.2018 r.

Poz.3923
z 23.08.2018 r.

13.

Nr XXVIII/298/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa.

25.07.2018 r.

Poz.3924
z 23.08.2018 r.

14.

Nr XXVIII/299/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Widuchowa.

25.07.2018 r.

Poz.3925
z 23.08.2018 r.

15.

Nr XXIX/301/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

26.09.2018 r.

Poz.4409
z 03.10.2018 r.

16.

Nr XXIX/302/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

26.09.2018 r.

Poz.4560
z 26.09.2018 r.

17.

Nr XXIX/303/2018

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka ”A „.

26.09.2018 r.

Poz.4797
z 24.10.2018 r.

18.

Nr XXIX/311/2018

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

26.09.2018 r.

Poz.4971
z 29.10.2018 r.

19.

Nr XXX/312/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

07.11.2018 r.

Poz.5231
z 13.11.2018 r.

20.

Nr II/10/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

20.12.2018 r.

Poz.50
z 02.01.2019 r.

21.

Nr II/20/2018

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

20.12.2018 r.

Poz.513
z 17.01.2019 r.

22.

Nr II/21/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

20.12.2018 r.

Poz.629
z 22.01.2019 r.

23.

Nr II/12/2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019

20.12.2018 r.

Poz.292
z 08.01.2019 r.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
17 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
17 maj 2018, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
31 sty 2019, godz. 13:25