Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prawo miejscowe z 2014 roku

Prawo miejscowe z 2014 r.

Lp

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXVII/238/2014

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa.

17.03.2014r.

Poz. 1691
z 18.04.2014 r.

2.

Nr XXVII/239/2014

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo.

17.03.2014r.

Poz. 1692
z 18.04.2014 r.

3.

Nr XXVII/240/2014

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.

17.03.2014r.

Poz. 1693
z 18.04.2014 r.

4.

Nr XXVII/242/2014

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

17.03.2014r.

Poz. 1335
z 25.03.2014 r.

5.

Nr XXVII/246/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.

17.03.2014r.

Poz. 1694
z 18.04.2014 r.

6.

Nr XXVII/247/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub na zakup żywności do samodzielnego przygotowywania posiłków dla osób i rodzin przekraczających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

17.03.2014r.

Poz. 1695
z 18.04.2014 r.

7.

Nr XXVII/248/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

17.03.2014r.

Poz. 1696
z 18.04.2014 r.

8.

Nr XXVII/249/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

17.03.2014r.

Poz. 1334
z 25.03.2014 r.

9.

Nr XXVIII/254/2014

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

29.04.2014r.

Poz.2086
z 13.05.2014 r.

10.

Nr XXVIII/258/2014

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

29.04.2014r.

Poz.3199
z 31.07.2014 r.

11.

Nr XXVIII/259/2014

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

29.04.2014r.

Poz. 2369
z 04.06.2014 r.

12.

Nr XXIX/260/2014

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

26.06.2014r.

Poz. 3200
z 31.07.2014 r.

13.

Nr XXIX/262/2014

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

26.06.2014r.

Poz.2838
z 09.07.2014 r.

14.

Nr XXX/271/2014

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

04.09.2014r.

Poz.3494
z 15.09.2014 r.

15.

Obwieszczenie Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa.

04.09.2014r.

Poz. 3495
z 15.09.2014 r.

16.

Obwieszczenie Rady Gminy Widuchowa

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa.

30.12.2014r.

Poz.242
z 21.01.2015 r.

17.

Nr III/14/2014

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych.

30.12.2014r.

Poz.236
z 21.01.2015 r.

18.

Nr III/15/2014

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2014.

30.12.2014r.

Poz.237
z 21.01.2015 r.

19.

Nr III/16/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2015.

30.12.2014r.

Poz.238
z 21.01.2015 r.

20.

Nr III/18/2014

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

30.12.2014r.

Poz.239
z 21.01.2015 r.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
09 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
09 kwi 2015, godz. 11:55

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
09 kwi 2015, godz. 12:14