Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Postanowienie sprostowujące z urzędu oczywistą omyłkę w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.03.2008r. znak:GNG:7624/1/07 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra”


Widuchowa,2008-03-19

GNG:7624/1/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 1ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Postanawiam

Sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.03.2008r. znak:GNG:7624/1/07 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra” w ten sposób, że:
- w wierszu 5 na stronie 1 w/w decyzji zamiast wyrazu ,,ENWOLT” winno być ,,ENVOLT”
- w Uzasadnieniu na stronie 3 w/w decyzji w wierszu 1 zamiast wyrazu ,,ENWOLT” winno być ,,ENVOLT”

UZASADNIENIE

Oczywista omyłka zaistniała jako błąd pisarski przy opracowaniu treści decyzji.
W tych warunkach zachodzi potrzeba sprostowania z urzędu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.03.2008r. znak:GNG:7624/1/07 oczywistej omyłki dotyczącej nazwy firmy.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:
1. PCC ENVOLT Sp. z o.o.,
56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4

Do wiadomości:
1. Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
25 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
25 mar 2008, godz. 13:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
25 mar 2008, godz. 13:03