Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE z dnia 08.07.2003 r


Widuchowa, dnia 08.07.2003 r.

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 24, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112)

zawiadamiam, że projekty zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dotyczące:

  1. zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 w miejscowości Żarczyn, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/277/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2001 r., zmienioną Uchwałą Nr VII/59/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 lipca 2003 r.

  2. zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/294/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienioną Uchwałą Nr VII/60/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 lipca 2003 r.

oraz prognozy, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska,

będą wyłożone do publicznego wglądu

w dniach 16 lipca 2003 r. - 14 sierpnia 2003 r. w godz. 800 - 1500 w Urzędzie Gminy
w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8, pokój Nr 25.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projektach zmian, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Wójta Gminy Widuchowa, z podaniem oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 lip 2003, godz. 13:39

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 lip 2003, godz. 13:39