Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OGŁOSZENIE W Ó J T A G M I N Y W I D U C H O W A o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa


Widuchowa, 08.07.2003r.

OGŁOSZENIE

W Ó J T A G M I N Y W I D U C H O W A

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Stosownie do art. 18 ust. 2, pkt 6, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1229 i Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr130,poz.1112), zawiadamia się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, w obrębie geodezyjnym Ognica, dotyczący kopalni kruszywa naturalnego, obejmujący:

części działek o numerach ewidencyjnych : 568 i 618/1 oraz działki o numerach 570, 572, 574/1, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 585/1, 590, 591, 592, 593, 613, 614/1, 614/2, 620, 621, 626 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25. 08.2003r. do 15.09.2003r. w Urzędzie Gminy Widuchowa, w pokoju nr 25 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Wójta z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 lip 2003, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 lip 2003, godz. 13:38