Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa

OGŁOSZENIE O WYZNACZENIU DODATKOWEGO TERMINU DO ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

RADY SENIORÓW GMINY WIDUCHOWA

 

Wójt Gminy Widuchowa wyznacza dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa 

  1. Dodatkowy termin do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Widuchowa ustala się od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 1515 . (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa).
  2. Wyznaczenie dodatkowego terminu do zgłaszania kandydatów nastąpiło ze względu na nie zgłoszenie się do pracy w Radzie przedstawicieli osób starszych.
  3. Liczba osób, o których mowa w pkt 2 wynosi od 3 do 4.
  4. Rada Seniorów Gminy Widuchowa jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów Gminy w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz na terenie Gminy.
  5. Celem działalności Rady Seniorów Gminy Widuchowa jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych oraz wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej.
  6. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  7. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa pokój nr 12 w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 1515. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Widuchowa). Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.
  8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Widuchowa podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta Gminy Widuchowa. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
  9. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
  10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu  Gminy Widuchowa pokój nr 12 oraz na stronie internetowej www.widuchowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.widuchowa.pl.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarzadzenie z716-23 (PDF, 784.44Kb) 2023-08-22 14:03:06 2
formularz zgloszeniowy (PDF, 744.89Kb) 2023-08-22 14:03:05 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
22 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
22 sie 2023, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
22 sie 2023, godz. 14:03