Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”.


Widuchowa, 2006-12-01

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

GNG: 7627/7/06

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr: 126/4, 215/1, 217/1, 217/2, 293/8, 294/1, 295/2, 295/3, 320, 321/1, 321/3, 322, 323, 386/1, 388, 390/1, 391/1, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/9, 766/12, 766/13,766/14, 766/15, 766/16, 811/3, 219/9, 325/1, 325/2, 327/1 położnych w obrębie geodezyjnym Żelechowo w Gminie Widuchowa.”, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
W terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości poprzez obwieszczenie można zapoznać się z aktami sprawy w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 26 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w godz. 700do 1500, a w poniedziałki od 800do 1600 i wnieść dodatkowe żądania i uwagi.
Po upływie wyznaczonego terminu, w przypadku nie wniesienia uwag i żądań w oparciu o posiadane dowody zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dania publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
01 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
01 gru 2006, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
01 gru 2006, godz. 14:59