Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km”,


Widuchowa, 2006-12-01

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

GNG: 7627/8/06

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego o długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km”, realizowanego na działkach: obręb geodezyjny Żelechowo - dz. nr: 180, 502/1, 500, 169/4, 169/6, 187/1, 501, 503/3, 509/1, 509/2, 510, 518/1, 803, 804/1, 804/4, 804/5, 169/2, 498, 184/1, 126/8, 183, 186/3, 511/1, 194, 834/1, 624, 778, 313; obręb geodezyjny Kłodowo - dz. nr: 131/1, 131/2, 129/1, 129/2, 98; obręb geodezyjny Żarczyn - dz. nr: 117/8, 117/6, 21, 37, 36/2, 58, 31, 29, 28/1, 28/4, 39/2, 39/3, 105/7, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
W terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości poprzez obwieszczenie można zapoznać się z aktami sprawy w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 26 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w godz. 700do 1500, a w poniedziałki od 800do 1600 i wnieść dodatkowe żądania i uwagi.
Po upływie wyznaczonego terminu, w przypadku nie wniesienia uwag i żądań w oparciu o posiadane dowody zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dania publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
01 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
01 gru 2006, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
01 gru 2006, godz. 14:59