Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa, pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


GNG:7321/1/08-09

Widuchowa, 2009-03-25

OBWIESZCENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr XXVIII/254/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28. października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa, pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 kwietnia 2009 r. do 4 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w pokoju nr 25 w pon. od 8 00 do 16 00 od wtorku do piątku od 7 00 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:geodezja@widuchowa.pl, do Wójta Gminy Widuchowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14. maja 2009 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
25 mar 2009, godz. 07:28

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
25 mar 2009, godz. 07:28