Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa, zawiadamiające, że w dniu 17 sierpnia 2010r. wpłynął wniosek Firmy Enertrag-Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą?, zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa.

Widuchowa, 2012-09-12

GNG:7624/3/2010

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Widuchowa

        Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2010r.  wpłynął wniosek Firmy Enertrag-Krajnik Sp. z o.o. Al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy elektrowni wiatrowych Żelechowo  o łącznej mocy do 59,5MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo gmina Widuchowa.

Mając na uwadze,  postanowienie i odpowiednie opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz stosowne uzupełnienia raportu, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Widuchowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Z niezbędną dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, od pon.-pt. w pokoju Nr 24  w godzinach od 7.00 - 15 00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w stawy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:

 Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, e-mail:

geodezja@widuchowa.pl.,

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Widuchowa. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
12 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
12 wrz 2012, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
12 wrz 2012, godz. 13:03