Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiajace ,że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadza Ocenę oddziaływania na Obszar Natura 2000 przedsięwzięcia PN; "Stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 na dz. Nr 636, obręb Widuchowa 2".


GNG: 7331/18/09                                                                                   Widuchowa, 2009-08-06

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Zawiadamiam

,że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadza Ocenę oddziaływania na Obszar Natura 2000 przedsięwzięcia PN; ,,Stacja bazowa telefonii komórkowej Operatora P4 na dz. Nr 636, obręb Widuchowa 2”. Organem administracji właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 07.08.2009r. do 27.08.2009r. w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Sobczyńska

Data wytworzenia:
22 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Anna Sobczyńska

Data publikacji:
06 sie 2009, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
07 sie 2009, godz. 22:05