Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie Strony w sprawie, że w dniu 24.11.2010r. zostało wydane Postanowienie Urzędu Gminy Widuchowa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".


GNG:7624/2/2010

Widuchowa, 2010-11-26

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamiam wszystkie Strony w sprawie

że w dniu 24.11.2010r. zostało wydane Postanowienie Urzędu Gminy Widuchowa
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Postanowienie wydano w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięci na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ,,DOMREL” z siedziba przy ul. Odzieżowej 12 c/1, 71-502 Szczecin.

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa od pon-pt w godz. od 715 do 1515 .

Na postanowienie przysługuje stronom wniesienie zażalenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
21 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 lis 2010, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 lis 2010, godz. 13:49