Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, iż na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Rurzyca. Odbudowa (udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000


Widuchowa, 2009-11-16

GNG: 7624/4/2009

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamia się
wszyst
kie strony w sprawie,

iż na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000” polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120Widuchowa.
Jednocześnie informuję, że organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
16 lis 2009, godz. 15:42

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-