Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn".


Widuchowa, 2009-07-22

GNG: 7624/2/09

Obwieszczenie

Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

 

 

Zawiadamia się

wszystkie strony


o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przejście przez miejscowość Żarczyn”.

Z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wystąpił Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich ul. Polna 2, 74-500 Chojna.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz.1227), wystąpiłem do właściwych organów o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.


W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26
w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
09 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
22 lip 2009, godz. 12:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
22 lip 2009, godz. 12:33