Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra”.


Widuchowa, 2007-09-26

GNG :7624/1/07

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm,)

zawiadamiam, strony postępowania,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.,,Dwie elektroenergetyczne linie kablowe na napięcie 110 kV wraz z dwoma kablami światłowodowymi na trasie Widuchowa-Ognica-Odra”.

Z wnioskiem o wydanie decyzji w powyższej sprawie wystąpiło Przedsiębiorstwo Usług Elekroenergetycznych ENVOLT Sp. z o.o., 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4.
Zgodnie z art. 10 KPA, informuję, iż na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 26 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w godzinach pracy urzędu.
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony postępowania mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm.) zamieszczono wniosek w powyższej sprawie w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
18 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
27 wrz 2007, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
27 wrz 2007, godz. 11:54