Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 27.12.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”.


Widuchowa, 2006-12-27

GNG: 7627/7/06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 27.12.2006r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 126/4, 215/1, 217/1, 217/2, 293/8, 294/1, 295/2, 295/3, 320, 321/1, 321/3, 322, 323, 386/1, 388, 390/1, 391/1, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/9, 766/12, 766/13, 766/14, 766/15, 766/16, 811/3, 219/9, 325/1, 325/2, 327/1 położonych w obrębie geodezyjnym Żelechowo w Gminie Widuchowa.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Z wnioskiem o wydanie decyzji wystąpił Wójta Gminy Widuchowa na rzecz Gminy Widuchowa.
W terminie 14 dni od daty podania do wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 26 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Od niniejszej decyzji Strony postępowania administracyjnego mają prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 gru 2006, godz. 11:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 gru 2006, godz. 11:40