Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


Widuchowa, 2009-02-09

GNG:7321/1/08-09

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godz. w poniedziałek od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, oraz ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
09 lut 2009, godz. 13:52

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
09 lut 2009, godz. 13:52