Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa.


GNG:602.1.2011

Widuchowa, 2011-08-01

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art.17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150-tekst jedn. ze zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

Przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja.
W związku z tym informuje się że:
-dokumentacja dotycząca sprawy ( projekt dokumentu, prognoza oddziaływania na środowisko) jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godzinach od pn-pt od 800 do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
W terminie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść stosowne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, oraz ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
01 sie 2011, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
24 paź 2011, godz. 10:33