Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podające do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020" oraz prognozy oddziaływania na środowisko a także przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


GNG:602.1.2013

Widuchowa, 2013-08-05

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

Podaję do publicznej wiadomości informacje o

Przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu„ Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2012-2020” oraz prognozy oddziaływania na środowisko a także przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój Nr 25 w godzinach
od 8.00 - 15 00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w stawy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, e-mail: geodezja@widuchowa.pl. 0Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Widuchowa. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Sobczyńska

Data wytworzenia:
06 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
06 sie 2013, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
06 sie 2013, godz. 11:36