Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wydaniu w dniu 30.10.2006r. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie..."


Widuchowa, 2006-10-30

GNG 7627/8/06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902)

Zawiadamiam

o wydaniu w dniu 30.10.2006r. Postanowienia Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Wilczego długości około 3,8 km oraz wykonania spięcia z wodociągiem w Kłodowie o długości około 1,4 km, realizowanego na działkach: obręb geodezyjny Żelechowo - dz. nr: 180, 502/1, 500, 169/4, 169/6, 187/1, 501, 503/3, 509/1, 509/2, 510, 518/1, 803, 804/1, 804/4, 804/5, 169/2, 498, 184/1, 126/8, 183, 186/3, 511/1, 194, 834/1, 624, 778, 313; obręb geodezyjny Kłodowo - dz. nr: 131/1, 131/2, 129/1, 129/2, 98; obręb geodezyjny Żarczyn - dz. nr: 117/8, 117/6, 21, 37, 36/2, 58, 31, 29, 28/1, 28/4, 39/2, 39/3, 105/7”.
Inwestor: Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pismem z dnia 08.09.2006 r. wystąpiła Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Stronom postępowania przysługuje wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia poprzez publiczne ogłoszenie.
Za termin doręczenia uznaje się 14 dni od daty publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.
Z postanowieniem można się zapoznać w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w poniedziałek od w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700do 1500.
Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), informuję o zamieszczeniu ww. postanowienia w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniach.
Ponadto zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że zwróciłem się do Starosty Powiatu Gryfińskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w związku z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902).

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
31 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
31 paź 2006, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
31 paź 2006, godz. 11:06