Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wydaniu w dniu 30.10.2006r. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody..."


Widuchowa, 2006-10-30

GNG 7627/7/06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902)

Zawiadamiam

o wydaniu w dniu 30.10.2006r. Postanowienia Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr: 126/4, 215/1, 217/1, 217/2, 293/8, 294/1, 295/2, 295/3, 320, 321/1, 321/3, 322, 323, 386/1, 388, 390/1, 391/1, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/9, 766/12, 766/13,766/14, 766/15, 766/16, 811/3, 219/9, 325/1, 325/2, 327/1, położnych w obrębie geodezyjnym Żelechowo w Gminie Widuchowa” inwestorem, którego jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pismem z dnia 08.09.2006 r. wystąpiła Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Stronom postępowania przysługuje wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia poprzez publiczne ogłoszenie.
Za termin doręczenia uznaje się 14 dni od daty publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.
Z postanowieniem można się zapoznać w referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa w poniedziałek od w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700do 1500.
Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) ), informuję o zamieszczeniu ww. postanowienia w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniach.
Ponadto zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że zwróciłem się do Starosty Powiatu Gryfińskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia w związku z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902)

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
31 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
31 paź 2006, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
31 paź 2006, godz. 11:06