Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody.


Widuchowa, 2006-09-15

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

GNG:7627/ 7 /06

Zgodnie z art. 61 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14. 06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm,) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Żelechowo do Kiełbic o długości około 2,3 km wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr: 126/4, 215/1, 217/1, 217/2, 293/8, 294/1, 295/2, 295/3, 320, 321/1, 321/3, 322, 323, 386/1, 388, 390/1, 391/1, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/9, 766/12, 766/13,766/14, 766/15, 766/16, 811/3, 219/9, 325/1, 325/2, 327/1 położnych w obrębie geodezyjnym Żelechowo w Gminie Widuchowa.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Z wnioskiem o wydanie powyższej decyzji pismem z dnia 08.09.2006r. wystąpiła Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn zm.) o zamieszczeniu wniosku Gminy Widuchowa w powyższej sprawie w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do właściwych organów o opinię co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania do wiadomości obwieszczenia strony postępowania mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 wrz 2006, godz. 16:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 wrz 2006, godz. 16:07