Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00”, dla działek obręb Krzywin: 372/2, 386/2, 440/2, 493/2, 887/2, 884/2, 885/2, 886/4, 886/7, 888/2,386/1, 333/2, 472/4, 966/2 i obręb Kłodowo: 1/1, 7/1, 10/1, 9/1, 10/2, 237/3, 361/1.


Widuchowa, 2006-09-21

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

GNG: 7627/ 2 /06

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 oraz art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00”, dla działek obręb Krzywin: 372/2, 386/2, 440/2, 493/2, 887/2, 884/2, 885/2, 886/4, 886/7, 888/2,386/1, 333/2, 472/4, 966/2 i obręb Kłodowo: 1/1, 7/1, 10/1, 9/1, 10/2, 237/3, 361/1.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Krzywin wystąpił Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy, „DRO- BUD” Jerzy Wiśniewski, ul. Fr. Bartosza 12,77-400 Złotów, działając z upoważnienia Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Dane do wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku. Jednocześnie podaję się do wiadomości o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raportach- raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym zainteresowani mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, złożyć wnioski na piśmie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Dokumenty zgromadzone w sprawie są dostępne w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w poniedziałek w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 700do 1500.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 48.ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Widuchowa
mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
22 wrz 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
22 wrz 2006, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
22 wrz 2006, godz. 15:16