Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie przekazania wniosku ENERTRAG Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,, budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 1/56 w obrębie Bolkowice; 1/4,1/5 w obrębie Widuchowa 3” Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.


Widuchowa, 2006-11-29

Obwieszczenie
Wójta Gminy Widuchowa

GNG: 7627/5/05-06

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że Postanowieniem Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29.11.2006r. znak:
GNG: 7627/5/05-06 przekazano wniosek ENERTRAG Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 1D, 71-045 Szczecin z dnia 20.10.2005r, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,, budowie farmy elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 1/56 w obrębie Bolkowice; 1/4,1/5 w obrębie Widuchowa 3”, uzupełniony pismem z dnia 18.11.2005r. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, celem rozpatrzenia wg właściwości.
Na ww. postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25, w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dania publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Widuchowa

mgr inż. Michał Lidwin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
30 lis 2006

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
30 lis 2006, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
30 lis 2006, godz. 14:50