Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


Widuchowa, 2005-08-02

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIX/161/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w dniach od 16.08.2005r. do 15.09.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8 w pokoju nr 25, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Widuchowa oraz zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Krzywin.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.09.2005r., w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 12 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Widuchowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2005 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
03 sie 2005

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
03 sie 2005, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
03 sie 2005, godz. 10:54