Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu, współpracy z organizacjami, realizacji projektów, polityki informacyjnej i promocji gminy Andrzej Stachura 2021-09-23 13:33:50 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu, współpracy z organizacjami, realizacji projektów, polityki informacyjnej i promocji gminy Andrzej Stachura 2021-09-23 12:58:13 edycja dokumentu
Referat Organizacyjny Andrzej Stachura 2021-09-23 12:55:51 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2021-09-23 12:43:15 edycja dokumentu
Referat Finansowy Andrzej Stachura 2021-09-23 12:41:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..." Mariusz Gralak 2021-09-21 14:05:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..." Mariusz Gralak 2021-09-21 14:04:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..." Mariusz Gralak 2021-09-21 14:04:23 dodanie dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2021-09-21 08:45:22 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-20 15:09:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 21/2, 21/3, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19 i 21/20 obręb Dębogóra, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-933 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/50/95 Mariusz Gralak 2021-09-17 11:54:58 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 21/2, 21/3, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19 i 21/20 obręb Dębogóra, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-933 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/50/95 Mariusz Gralak 2021-09-17 11:52:44 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. na wniosek PVE 178 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 440 w obrębie Marwice w gminie Widuchowa". Mariusz Gralak 2021-09-16 14:29:06 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. na wniosek PVE 178 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 440 w obrębie Marwice w gminie Widuchowa". Mariusz Gralak 2021-09-16 14:26:11 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-16 13:50:57 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-16 13:42:16 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-16 13:40:19 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 16 września 2021 r. decyzji znak: ISOR.6220.1.2020.PP ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa. Mariusz Gralak 2021-09-16 13:35:01 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 16 września 2021 r. decyzji znak: ISOR.6220.1.2020.PP ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa. Mariusz Gralak 2021-09-16 13:33:14 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 16 września 2021 r. decyzji znak: ISOR.6220.1.2020.PP ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na części działek: nr ew. 76 obręb Widuchowa 3 oraz nr ew. 5/3 obręb Bolkowice, w gminie Widuchowa. Mariusz Gralak 2021-09-16 13:30:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 412/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2021-09-15 11:27:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 413/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra, stanowiącego własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-15 11:24:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 412/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2021-09-15 11:24:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 411/2021 w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Mariusz Gralak 2021-09-15 11:23:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 410/2021 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-15 11:23:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 409/2021 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-15 11:22:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 408/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r." Mariusz Gralak 2021-09-15 11:19:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 408/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r." Mariusz Gralak 2021-09-15 11:13:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 407/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 Mariusz Gralak 2021-09-15 11:13:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 406/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej i końcowego odbioru budowy oczyszczalni przydomowej Mariusz Gralak 2021-09-15 11:12:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLXXVIII.375.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Widuchowa za pierwsze półrocze 2021 r. Mariusz Gralak 2021-09-13 12:29:35 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-09 14:22:38 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2021-09-09 13:39:46 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Widuchowa o podmiotach, którym zostały przyznane dotacje, o których mowa w Uchwale Nr VII/528/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 czerwca 2019 r. Mariusz Gralak 2021-09-08 15:18:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 393 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r." Mariusz Gralak 2021-09-02 08:44:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 393 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r." Mariusz Gralak 2021-09-02 08:43:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 393 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r." Mariusz Gralak 2021-09-02 08:43:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 403/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 393 /2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Widuchowa od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r." Mariusz Gralak 2021-09-02 08:43:23 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 405/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 Mariusz Gralak 2021-09-02 08:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 404/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-09-02 08:41:32 dodanie dokumentu