Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiając, że w dniu 20.01.2021 r. została wydana decyzja Nr ISOR.6733.10.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców Czarnówka, poprzez przeniesienie zaplecza klubowego [dwa pawilony o powierzchni zabudowy do 15m2 każdy], zagospodarowanie terenu, realizację miejsca na ognisko/grilla, wiaty dla organizacji spotkań o powierzchni do 12m2, realizację miejsc postojowych i wewnętrznej komunikacji i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z planowanym zagospodarowaniem na terenie działki nr 5/4, położonej w obrębie Czarnówko. Mariusz Gralak 2021-01-21 09:03:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 158/1 oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 415, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gm. Widuchowa, stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mariusz Gralak 2021-01-21 08:55:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 158/1 oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 415, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gm. Widuchowa, stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mariusz Gralak 2021-01-21 08:44:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 315/2021 zmieniające  Zarządzenie  Nr 310/2021 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Andrzej Stachura 2021-01-20 15:44:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 314/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej , udziałów w nieruchomościach gruntowych  stanowiących  własność Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2021-01-20 15:42:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 314/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej , udziałów w nieruchomościach gruntowych  stanowiących  własność Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2021-01-20 15:42:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 314/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej , udziałów w nieruchomościach gruntowych  stanowiących  własność Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2021-01-20 15:36:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 314/2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanych w drodze bezprzetargowej , udziałów w nieruchomościach gruntowych  stanowiących  własność Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2021-01-20 15:35:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 313/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Andrzej Stachura 2021-01-20 15:32:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 312 /2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Andrzej Stachura 2021-01-20 15:29:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Mariusz Gralak 2021-01-20 10:22:43 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ewidencji dochodów i rozliczeń podatku VAT - księgowy Andrzej Stachura 2021-01-15 14:00:56 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ewidencji dochodów i rozliczeń podatku VAT - księgowy Andrzej Stachura 2021-01-15 13:52:34 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ewidencji dochodów i rozliczeń podatku VAT - księgowy Andrzej Stachura 2021-01-15 13:50:14 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ewidencji dochodów i rozliczeń podatku VAT - księgowy Andrzej Stachura 2021-01-15 13:41:51 edycja dokumentu
Sołectwa Andrzej Stachura 2021-01-15 12:36:01 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ewidencji dochodów i rozliczeń podatku VAT - księgowy Andrzej Stachura 2021-01-15 08:11:01 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. ewidencji dochodów i rozliczeń podatku VAT - księgowy Andrzej Stachura 2021-01-14 14:15:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 Mariusz Gralak 2021-01-13 13:56:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 308/2021w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Andrzej Stachura 2021-01-12 22:50:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2021-01-12 22:30:43 edycja dokumentu
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej Andrzej Stachura 2021-01-12 16:19:16 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 6 lat część nieruchomości nr 515/2 o pow. 0, 0001 ha położonej w obrębie Ognica. Mariusz Gralak 2021-01-12 14:55:34 dodanie dokumentu
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej Andrzej Stachura 2021-01-12 14:02:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2021-01-12 12:13:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 305/2020 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020. Andrzej Stachura 2021-01-12 12:06:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gm. Widuchowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 706/10 o pow. 0,0727 ha, stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2021-01-07 14:49:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gm. Widuchowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/11 o pow. 0,1002 ha wraz z udziałem 1/8 części działki nr 526/7 o pow. 0,0695 ha, stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2021-01-07 14:49:04 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, gm. Widuchowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/1 o pow. 0,2446 ha, stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Mariusz Gralak 2021-01-07 14:48:48 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Andrzej Stachura 2021-01-07 14:31:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-01-07 10:16:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-01-07 10:10:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2021-01-07 09:45:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 309/2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa Andrzej Stachura 2021-01-07 09:42:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-01-07 07:51:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-01-07 07:48:57 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od 18.01.2021 do 31.12.2021 r. Mariusz Gralak 2021-01-05 15:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 307/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2020 Mariusz Gralak 2021-01-05 15:23:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Mariusz Gralak 2021-01-05 15:22:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 310/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Mariusz Gralak 2021-01-05 15:19:55 edycja dokumentu