Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra Andrzej Stachura 2021-04-22 09:43:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Dębogóra Andrzej Stachura 2021-04-21 15:05:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenów położonych w obrębie Dębogóra i Marwice Andrzej Stachura 2021-04-21 15:01:15 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zakładka menu) Andrzej Stachura 2021-04-21 14:33:39 dodanie pozycji menu
Dane przestrzenne dla APP (zakładka menu) Andrzej Stachura 2021-04-21 14:32:35 dodanie pozycji menu
Planowanie przestrzenne (zakładka menu) Andrzej Stachura 2021-04-21 12:30:24 dodanie pozycji menu
Uchwała Nr LXVI.172.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia. Mariusz Gralak 2021-04-21 11:15:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego prac na Kanale Rynica-Ognica. Mariusz Gralak 2021-04-21 10:14:30 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat w oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 656 położonej w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2021-04-21 09:02:30 edycja dokumentu
Wykaz części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat w oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 656 położonej w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2021-04-21 09:01:19 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. decyzji znak IOŚ.6220.7.6.2020.PP stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 4/1 obręb Krzywin. Mariusz Gralak 2021-04-20 13:42:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-04-14 13:27:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 355/2021 w sprawie organizacji funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Widuchowej, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz Punktu Przedszkolnego w Krzywinie w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli Mariusz Gralak 2021-04-09 14:55:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 354/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Mariusz Gralak 2021-04-09 14:54:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 353/2021 w sprawie określenia formy sprawozdań przekazywanych w zakresie operacji finansowych Mariusz Gralak 2021-04-09 14:54:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 352/2021 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-04-09 14:54:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 351/2021 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-04-09 14:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 350/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 Mariusz Gralak 2021-04-09 14:53:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 349/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 341/2021 Wójta Gminy Widuchowa w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2021-04-09 14:53:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 348/2021 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa na lata 2021-2023 Mariusz Gralak 2021-04-09 14:53:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 347/2021 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2021 Mariusz Gralak 2021-04-09 14:52:51 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Widuchowa, oznaczonej jako działka nr 90/2 o powierzchni 0,1139 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice. Mariusz Gralak 2021-04-09 11:14:27 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Widuchowa, oznaczonej jako działka nr 90/2 o powierzchni 0,1139 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice. Mariusz Gralak 2021-04-09 11:14:10 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 526/1 o powierzchni 0,2446 ha położona w Widuchowej przy ulicy Wodnej oraz działka nr 526/11 o powierzchni 0,1002 ha położona w Widuchowej przy ulicy Żwirowej, stanowiących własność Gminy Widuchowa. Mariusz Gralak 2021-04-09 11:11:12 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Widuchowa, oznaczonej jako działka nr 90/2 o powierzchni 0,1139 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Marwice. Mariusz Gralak 2021-04-09 11:10:58 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-04-07 13:56:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie. Mariusz Gralak 2021-04-07 13:12:31 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Gralak 2021-04-05 21:32:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego" Mariusz Gralak 2021-04-01 15:19:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego" Mariusz Gralak 2021-04-01 15:18:26 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Andrzej Stachura 2021-03-31 15:30:34 dodanie dokumentu
Zapewnienie dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Andrzej Stachura 2021-03-31 15:26:06 dodanie pozycji menu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariusz Gralak 2021-03-24 14:12:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 19.03. 2021 r. decyzji znak: ISOR.6220.4.2019.MW umarzającej jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce o nr 156/2, obręb Dębogóra. Mariusz Gralak 2021-03-19 15:26:56 dodanie dokumentu
Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 20201 roku o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodneg Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Andrzej Stachura 2021-03-18 12:27:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Państwowego ospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Michała Kiersznię, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Andrzej Stachura 2021-03-18 12:19:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących Mariusz Gralak 2021-03-17 15:22:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody do spożycia w wodociągu Żelechowo z dnia 11.03.2021 r. Mariusz Gralak 2021-03-17 08:15:53 dodanie dokumentu
Wykaz części nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 204/16 położonej w obrębie Lubicz, część działki nr 447/4 obr. Widuchowa 2 oraz część działki nr 515/2 obr. Ognica przeznaczonych do wydzierżawienia. Mariusz Gralak 2021-03-12 10:39:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 340/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Mariusz Gralak 2021-03-11 14:46:18 edycja dokumentu