Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 459/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku Mariusz Gralak 2022-01-19 13:59:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr K.50.74.2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2022 rok Mariusz Gralak 2022-01-19 12:02:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr K.50.74.2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2022 rok Mariusz Gralak 2022-01-19 12:00:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr K.50.73.2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2022-01-19 12:00:35 dodanie dokumentu
Gminne Przedszkole w Widuchowej Andrzej Stachura 2022-01-18 22:37:16 edycja dokumentu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Andrzej Stachura 2022-01-18 22:37:03 edycja dokumentu
Gminne Przedszkole w Widuchowej Andrzej Stachura 2022-01-18 22:36:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie w układzie poziomym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3, położonej w obrębie Krzywin, w zakresie zmiany z "powierzchnia zabudowy do 20%" na "powierzchnia zabudowy do 30%". Mariusz Gralak 2022-01-17 15:07:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie w układzie poziomym budynku garażowego remizy strażackiej, usytuowanego na terenie działki nr 229/3, położonej w obrębie Krzywin, w zakresie zmiany z "powierzchnia zabudowy do 20%" na "powierzchnia zabudowy do 30%". Mariusz Gralak 2022-01-17 15:07:29 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Andrzej Stachura 2022-01-14 12:25:39 edycja dokumentu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 22 w Rynicy wraz z udziałem w 366/10000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych oraz działce gruntu nr 115/4 położonej w obr. Rynica, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mariusz Gralak 2022-01-14 10:41:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie. Mariusz Gralak 2022-01-13 08:04:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie. Mariusz Gralak 2022-01-13 08:04:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie zawiadamiające o zebraniu materiałów i dowodów wystarczających do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem technicznym dla potrzeb przyłączenia Zespołu elektrowni wiatrowych Żelechowo do krajowego systemu elektroenergetycznego..." Mariusz Gralak 2022-01-12 15:00:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 461/2022 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa Mariusz Gralak 2022-01-11 12:47:16 dodanie dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 11:01:11 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:59:49 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:59:04 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:58:02 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:38:00 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:34:41 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:33:52 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:33:06 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:30:53 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:29:40 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2021 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:29:00 edycja dokumentu
Prawo miejscowe z 2022 roku Mariusz Gralak 2022-01-11 10:28:41 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa informujące, iż w związku ze złożonym odwołaniem dotyczącym wydanej decyzji w dniu 22 grudnia 2021 roku nr GNPP.6730.48.2021 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego usytuowanego na terenie działki nr 2/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz, akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Mariusz Gralak 2022-01-10 14:22:36 dodanie dokumentu
Sprzedaż mienia komunalnego w 2021 r. Mariusz Gralak 2022-01-10 13:30:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd w 2021 r. Mariusz Gralak 2022-01-10 13:30:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 21/2, 21/3, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19 i 21/20 obręb Dębogóra, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-933 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/50/95 Mariusz Gralak 2022-01-10 10:35:22 edycja dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko- parkowego w miejscowości Dębogóra stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 21/2, 21/3, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19 i 21/20 obręb Dębogóra, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-933 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 r. nr DZ-4200/50/95 Mariusz Gralak 2022-01-10 10:33:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 526/1 i 526/11 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2022-01-10 10:32:29 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 400 położonej w obrębie Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2022-01-10 10:31:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 42/4 i 42/5 położonych w Widuchowej, obręb Widuchowa 2. Mariusz Gralak 2022-01-10 10:29:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa z dnia 05.01.2022 r. w sprawie planowanego przez Koło Łowieckie "Bielik" Szczecinie polowania zbiorowego dla myśliwych zagranicznych w obwodzie łowieckim nr 261 w dniach 10-15 stycznia 2022 r Mariusz Gralak 2022-01-10 07:54:12 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2022 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535.). Mariusz Gralak 2022-01-05 15:37:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 460/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku Mariusz Gralak 2022-01-05 15:32:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 459/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2022 roku Mariusz Gralak 2022-01-05 15:31:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 458/2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Andrzej Stachura 2022-01-05 15:12:11 edycja dokumentu