Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej

Widuchowa: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej
 
Data zamieszczenia na BZP: 13.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255 , strona internetowa bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres obejmuje: a. Roboty budowlane: - wzmocnienie fundamentów, - rozbiórka i montaż tarasu i schodów, - wzmocnienie stropu w archiwum, - rozbiórka i montaż kominów, - udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej w budynku, - wzmocnienia drewnianych belek stropowych na poddaszu, - wymiana desek czołowych i podbitki, - wymiana podwaliny na werandzie wraz ze słupami. b. Roboty elektryczne: - wymiana uziomu otokowego. c. Roboty sanitarne - wymiana wkładu kominowego, - wymiana kanalizacji deszczowej, - wymiana naczynia wzbiorczego z rurami c.o..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.21.00-8, 45.31.20.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: I. Roboty budowlane 1. Po odkryciu istniejących fundamentów okazało się, że należy wzmocnić ściany fundamentowe z nieregularnego kamienia wraz ze zmianą wykonania technologii izolacji pionowej, zgodnie z zamiennym rysunkiem konstrukcyjnym sporządzonym przez projektanta. 2. Po odkopaniu stwierdzono brak fundamentów schodów wraz tarasem przy werandzie. Uniemożliwia to wykonanie robót ziemnych pod izolację pionową ścian pod werandą. Schody i taras należy zdemontować i po wykonaniu robót izolacyjnych należy odtworzyć schody z tarasem wykonując uprzednio po nie fundamenty, zgodnie z zamiennym rysunkiem konstrukcyjnym sporządzonym przez projektanta. 3. Po wyburzeniu ściany w pomieszczeniu archiwum okazało się, że należy wzmocnić drewniany strop wraz z podłogą, zgodnie z zaleceniem projektanta. 4. Po rozbiórce spękanych tynków na kominach stwierdzono zlasowanie cegieł. Należy rozebrać kominy i odtworzyć z nowych materiałów, zgodnie z zaleceniem projektanta. 5. Stwierdzono niedrożność kanałów wentylacyjnych w istniejących kominach. Należy udrożnić kanały w celu poprawienia wentylacji grawitacyjnej w budynku. 6. Po rozbiórce podłogi na poddaszu i usunięciu polepy stwierdzono konieczność wzmocnienia drewnianych belek stropowych zgodnie z zaleceniem projektanta. 7. Po oczyszczeniu desek czołowych i podbitki z farby okazało się, że w 50 % należy je wymienić na nowe, zgodnie z zaleceniem projektanta. II. Roboty elektryczne 1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych stwierdzono zły stan techniczny (skorodowanie) otoku uziemiającego, który należy wymienić na nowy, zgodnie z zaleceniem projektanta. III. Roboty sanitarne 1. W trakcie rozbiórki komina murowanego stwierdzono zły stan techniczny wkładu stalowego dymnego od kotła. Należy wymienić powyższy wkład na żaro- i kwasoodporny, zgodnie z zaleceniem projektanta. 2. W trakcie prowadzenia robót ziemnych stwierdzono że rury spustowe kanalizacji deszczowej podłączone są do niedrożnej, poniemieckiej sieci kanalizacji deszczowej. Należy wymienić rurociągi kanalizacji deszczowej na nowe, zgodnie z zaleceniem projektanta. 3. W trakcie zmiany lokalizacji naczynia wyrównawczego stwierdzono, postępującą korozję naczynia wraz z rurociągami instalacji c.o., które nie nadają się do ponownego montażu i należy wymienić je na nowe, zgodnie z zaleceniem projektanta. 4. W trakcie badań nowo zamontowanej instalacji hydrantowej wynikło zbyt niskie ciśnienie oraz zbyt mały przepływ wody na istniejącym przyłączu wodociągowym. zgodnie z zaleceniem projektanta, należy wymienić przyłącze do budynku urzędu w celu uzyskania normatywnych przepływów wybudowanej instalacji hydrantowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa MULTI-DOM Teresa Jagiełło, ul. Mickiewicza 46, 72-420 Dziwnów, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia dod.doc (DOC, 35.KB) 2013-09-19 13:26:47 35.KB 506 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kubiak 13-09-2013 10:27:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kubiak 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kubiak 19-09-2013 13:26:47