Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z 2010 r. Nr 161 poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87 poz. 484)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej .

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
Pok. nr.25 w godz. 8.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl .
Wymagany termin realizacji - 30.11.2011 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 28.07.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
- Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2011 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_rekultywacja.doc (DOC, 28KB) 2011-07-20 14:56:23 28KB 447 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rekultywacja.rar (RAR, 1.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-20 15:04:45 1.8MB 47 razy
2 SIWZ_rekultywacja_i_zalaczniki.doc (DOC, 445KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-20 14:53:39 445KB 58 razy
3 specyfikacje_techniczne.rar (RAR, 674KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-20 15:04:45 674KB 32 razy
Wynik postępowania
1 informacja_rekultywacja_etap_IV.doc (DOC, 27KB) 2011-07-28 14:57:43 27KB 451 razy
Udzielenie zamówienia
1 wynik_postepowania_na_wysypisko.doc (DOC, 25KB) 2011-08-19 12:22:16 25KB 517 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobczyńska 20-07-2011 14:53:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobczyńska 20-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-08-2011 12:22:16