Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255  

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze, Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej. Szczegółowy zakres (przedmiar robót) określony jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Lokalizacja to teren zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dębogóra (działka nr 23/2 obręb Dębogóra).

Kod opisujący przedmiot zamówienia (słownik CPV - 45112330-7). Prace muszą być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wymagany termin realizacji - 31.08.2010 r.  

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 16.07.2010 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum
     1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

 Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2010 r. do godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa Referat Organizacyjny pok. Nr 22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2010 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_rekultywacja.doc (DOC, 28KB) 2010-07-09 08:56:29 28KB 410 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Wymagania_ogolne.pdf (PDF, 295KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:01:16 295KB 122 razy
2 Roboty_rekultywacyjne.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:00:30 142KB 203 razy
3 siwz_rekultywacja.doc (DOC, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 15:06:56 139KB 41 razy
4 Roboty_przygotowawcze.pdf (PDF, 143KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:00:19 143KB 196 razy
5 tekst.pdf (PDF, 468KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:00:54 468KB 193 razy
6 Roboty_ziemne.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:00:39 131KB 115 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_zapytania_do_SIWZ.doc (DOC, 27KB) 2010-07-13 15:15:41 27KB 441 razy
Wynik postępowania
1 informacja.doc (DOC, 22.KB) 2010-07-19 13:56:55 22.KB 412 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-07-2010 08:56:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-07-2010 13:56:55