Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.Etap II - wykonanie warstwy izolacyjnej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap II - wykonanie warstwy izolacyjnej.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wymagany termin realizacji - 24.12.2009 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 04.12.2009 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.

4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Owarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2009 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_wysypisko.doc (DOC, 30KB) 2009-11-26 14:08:25 30KB 369 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wysypisko.doc (DOC, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-26 14:08:25 127KB 138 razy
2 specyfikacje_techniczne.rar (RAR, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-11-26 14:17:54 1.0MB 117 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja-Przedmiar__ofertowy.XLS (XLS, 20KB) 2009-11-27 14:48:02 20KB 376 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_NA_TABLICA__OGA_..doc (DOC, 20.KB) 2009-12-04 13:14:12 20.KB 394 razy
Udzielenie zamówienia
1 umowa_skladowisko_odpadow.doc (DOC, 24.KB) 2009-12-14 14:58:42 24.KB 366 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-11-2009 14:08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-12-2009 14:58:42