Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.


 

Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu świetlicy w Lubiczu.

Zakres robót obejmuje między innymi:

  1. roboty remontowe elewacyjne

  2. ocieplenie budynku

  3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  4. wymiana instalacji centralnego ogrzewania

  5. wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

  6. malowanie ścian i podłóg

  7. wykonanie posadzek

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze.

Kod CPV- 45000000 - 7 Roboty budowlane

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2009r.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

a w szczególności:

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

dysponują potencjałem technicznym,

spełniają warunki SIWZ .

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia

 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

6 . Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 13 listopada 2009r. do godz. 10.00 w w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

7.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

8.Kryterium wyboru ofert - cena 100%

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek - tel. ( 091) 41-67- 255 w.30

10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_lubicz.doc (DOC, 26.KB) 2009-10-23 09:08:59 26.KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal._do_SIWZ-Przedmiar_Robot.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-23 09:10:21 90.KB 343 razy
2 SIWZ_Lubicz.pdf (PDF, 251KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-23 09:08:59 251KB 363 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 24KB) 2009-11-10 14:35:42 24KB 399 razy
Wynik postępowania
1 info_o_wynikach_postepowania_sw.lubicz.doc (DOC, 27.KB) 2009-11-16 10:46:40 27.KB 578 razy
Udzielenie zamówienia
1 umowa_remont_swietlicy.doc (DOC, 20KB) 2009-11-26 14:29:44 20KB 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-10-2009 09:08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2009 14:29:44