Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej , ul. Grunwaldzka 8 ,

74-120 Widuchowa , tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm. )

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOŻYWIANIE  DZIECI W SZKOŁACH  NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 , 2010/2011

Zamawiający : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej ,

ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa  , woj. zachodniopomorskie ,

tel. 091 4167255 w. 28 , fax  091 4167255 ,

e-mail : gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest :

Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010 , 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół                   w Widuchowej , dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie .

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego : ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 19.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej : www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia :  w czasie trwania roku szkolnego od połowy miesiąca września (pierwszy dzień dożywiania to poniedziałek po 10 września) do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2009/2010 , 2010/2011

Warunki : w przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy :

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte       w art. 22 ust. 1 w/w ustawy ,

- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Kryteria oceny ofert : Cena – 100 %

Nie dopuszcza się : składania ofert częściowych i wariantowych .

Oferty należy składać : w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.08.2009 r.  do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert : nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.08.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od

daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Ewa Smulska –  starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Widuchowej , tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

                                                                                         Społecznej w Widuchowej

                                                                                                  Jolanta Żygadło

Widuchowa , dnia 10.08.2009 r

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ops.doc (DOC, 33KB) 2009-08-11 13:55:07 33KB 564 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_3.doc-_oA_w._o_wprowadz._sys._HACCP.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:42:07 20.KB 39 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_2.doc_-_oA_wiadczenie_wykonawcy.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:41:55 22.KB 37 razy
3 SIWZ.doc (DOC, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:40:27 84.KB 42 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_1.doc-_oA_wiadczenie_o_transporcie.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:41:26 20.KB 26 razy
5 zaA_A_cznik_nr_6_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 53KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:42:42 53KB 24 razy
6 oferta.shs (SHS, 278KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:42:58 278KB 37 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_4.doc-_o_stosownym_opakowaniu.doc (DOC, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:42:17 21KB 24 razy
8 ZaA_A_cznik_nr__5.doc-_oA_._dot._ustaleA__z_dyrektorem.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-08-11 13:42:28 21.KB 38 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 28.KB) 2009-08-24 10:08:44 28.KB 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobczyńska 11-08-2009 13:37:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobczyńska 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-08-2009 10:08:44