Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, tel./fax (091) 4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z póz.zm.)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010, 2010/2011

Zamawiający:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie,
tel. 091 4167255 w. 28, fax 091 4167255,
e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego:
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój nr 19.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia: w czasie trwania roku szkolnego od połowy miesiąca września (pierwszy dzień dożywiania to poniedziałek po 10 września) do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2009/2010, 2010/2011.

Warunki: w przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1665 tj. z późn. zm.) i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.07.2009 r. do godz. 10.00 pok. nr 19

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28.07.2009 r. o godz. 10.30 pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Renata Kowalska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel./fax.(091) 416 72 55 w. 28

                                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                              Społecznej w Widuchowej
                                                                                              Jolanta Żygadło

Widuchowa, dnia 15.07.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc (DOC, 28.KB) 2009-07-16 10:32:40 28.KB 396 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal.__nr_3.doc-_oA_w._o_wprowadz._sys._HACCP.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:29:53 20.KB 33 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 83KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:29:25 83KB 52 razy
3 zal._nr__5.doc-_oA_._dot._ustaleA__z_dyrektorem.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:30:08 21.KB 35 razy
4 zal.__nr_1.doc-_oA_wiadczenie_o_transporcie.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:29:34 20.KB 37 razy
5 zal.__nr_2.doc_-_oA_wiadczenie_wykonawcy.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:29:46 22.KB 33 razy
6 zal._nr_4.doc-_o_stosownym_opakowaniu.doc (DOC, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:30:02 21KB 34 razy
7 zal._nr_6_-_wzA_r_umowy.doc (DOC, 53KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-16 10:30:16 53KB 50 razy
Wynik postępowania
1 odrzucenie_oferty_i_uniewaznienie_postepowania.doc (DOC, 30KB) 2009-07-30 07:59:19 30KB 678 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-07-2009 10:29:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-07-2009 07:59:19