Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.

1. Zakres robót:
- podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji ciągłej 0/63 mm - powierzchnia 1316 m2
- warstwa ścieralna grubość 4 cm - powierzchnia - 1292,50m2
- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni - 1135,90m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w kosztorysie robót, specyfikacji technicznej.

Kod CPV- 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10 października 2009 r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
- a w szczególności:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
dysponują potencjałem technicznym,
spełniają warunki SIWZ .

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 31.07.2009r. godz. 10.00 w w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

7.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

8. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek -tel. ( 091) 41-67- 255

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_ul.Krakowska.doc (DOC, 29KB) 2009-07-10 13:00:31 29KB 398 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ul.Krakowska.doc (DOC, 545KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-10 13:00:31 545KB 93 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc (DOC, 20KB) 2009-08-12 13:48:59 20KB 411 razy
2 informacja-przetarg.doc (DOC, 25.KB) 2009-08-03 13:13:44 25.KB 388 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-07-2009 13:00:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobczyńska 12-08-2009 13:48:59