Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wykonanie boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wykonanie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.com.pl.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Wymagany termin realizacji - do 30 września 2009 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 1.06.2009 r. godz. 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1.06.2009 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_insp.doc (DOC, 27KB) 2009-05-15 14:36:56 27KB 372 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przedmiar_robot_-_budowlana_i_drogowa.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-15 12:13:33 63.KB 39 razy
2 przedmiar_robot_-_elektryczna.pdf (PDF, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-15 12:13:44 48.KB 48 razy
3 przedmiar_robot_-_sanitarna.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-15 12:13:55 70.KB 30 razy
4 siwz-inspektor_orlik.DOC (DOC, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-05-15 12:13:18 182KB 55 razy
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_przetrag_inspektor..doc (DOC, 26KB) 2009-06-02 12:18:25 26KB 379 razy
Udzielenie zamówienia
1 Info_o_umowie_z_insopektorem.doc (DOC, 24.KB) 2009-06-15 15:15:03 24.KB 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-05-2009 12:13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-06-2009 15:15:03