Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.


GMINA WIDUCHOWA

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Ogłasza przetarg nieograniczony

na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty cenowej wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do 26 czerwca 2008 r. do godz. 9.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 23.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa www.bip.widuchowa.pl od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Bogusława Siebert, tel. 4167-255, wew.36.

4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2008 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny.

8.Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o przedłużenie 30 dniowego terminu związania oferenta złożoną przez niego ofertą, od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 26 czerwca 2008 r

9. Oferent winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł - słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem „Przetarg na przewozy szkolne”.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_przewozy_szkolne.doc (DOC, 27.KB) 2008-05-30 11:47:54 27.KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_przewozy_szkolne.doc (DOC, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:47:54 72.KB 124 razy
2 zal.3_-_wykaz_zrealizowanych_zamowien.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:48:18 27KB 118 razy
3 zal.2_-_oA_wiadczenie.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:48:10 25.KB 98 razy
4 zal.1_-_formularz_ofertowy.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:48:03 31.KB 115 razy
5 zal.4_-_umowa.doc (DOC, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:48:44 56.KB 138 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.jpg (JPG, 419KB) 2008-06-06 08:57:16 419KB 368 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postA_powania_na_dowozy.pdf (PDF, 21.KB) 2008-06-26 13:00:53 21.KB 390 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.doc (DOC, 25KB) 2008-07-04 12:53:45 25KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-05-2008 11:47:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-07-2008 12:53:45