Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2008/2009.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej , ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa , tel./fax (091)4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ).

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Zamawiający:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa , woj. zachodniopomorskie,
tel. 091 4167255 w.28 , fax 091 4167255,
e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2008/2009.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój nr 19.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia: od 15.09.2008 r. do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2008/2009.

Warunki: w przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1665 tj.),
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zlecenia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia.

Kryteria oceny ofert: Cena- 100%

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.06.2008 do godz. 10.00,
pok. nr 19.

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.06.2008 r. o godz. 10.15,
pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
Pani Ewa Smulska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel./fax.(091) 416 72 55 w.28

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widuchowej

Jolanta Żygadło

Widuchowa, dnia 30.05.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_doA_ywianie.doc (DOC, 38KB) 2008-05-30 11:34:36 38KB 372 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_2008_.doc_poprawiona.doc (DOC, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:34:36 84.KB 112 razy
2 zal._nr_2_-_umowa.doc (DOC, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:35:07 42.KB 154 razy
3 zal._nr_1_-_oA_wiadczenie.doc (DOC, 28KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:34:58 28KB 70 razy
4 zaA_.3_-_zarzA_dzenie.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-05-30 11:35:53 25.KB 72 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania_i_odp._dot._przetargu.doc (DOC, 29.KB) 2008-06-04 10:14:32 29.KB 360 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wynikach_postA_powania.doc_2.doc (DOC, 22.KB) 2008-06-17 08:14:00 22.KB 354 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.doc (DOC, 21KB) 2008-07-03 09:36:57 21KB 361 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-05-2008 11:34:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-07-2008 09:36:57