Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny.”


Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Na zadanie:
„Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widuchowa, do kontaktów: Janina Stojek, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255 w.30 fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl., www.widuchowa.pl.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.) Nazwa: „Przebudowa drogi transportu rolniczego Żelechowo-Polesiny”
2.) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej o długości 3.695m i szerokości 4 m na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm
Podstawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia, które są integralną częścią SIWZ.
3.) Miejsce wykonywania robót budowlanych: Polesiny, Żelechowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, Polska.
4) Termin wykonania: do 15.10.2008r.
5) Wymagane wadium: nie jest wymagane
6) Warunki uczestnictwa
- oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
- prowadzi działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 2 lata
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 2 lat, co najmniej 2 robót budowlanych możliwie zbliżonych do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln PLN każda
6) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: www.widuchowa.bip. lub Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój 25
7) Termin składania ofert: do 14.05.2008r. do godz. 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój 23
8) Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
9) Kryterium wyboru ofert- cena 100%
10) Termin związania ofertą: 30dni
11) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.05.2008r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_na_droge__elechowo-Polesiny.doc (DOC, 28.KB) 2008-04-21 15:02:16 28.KB 399 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_droga__elechowo-Polesiny.doc (DOC, 196KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-04-21 15:03:29 196KB 82 razy
2 PROJEKT_BUDOWLANY_wykonwaczy.doc (DOC, 132KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-04-21 15:02:16 132KB 153 razy
3 Specyfikacja_techniczna_i_przedmiary_robot.doc (DOC, 666KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-04-21 15:04:07 666KB 77 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zapytanie_Eurovia_Polska_S.A._do_SIWZ.pdf (PDF, 685KB) 2008-05-08 09:28:46 685KB 499 razy
2 Wyja_nienia_do_SIWZ.pdf (PDF, 162KB) 2008-05-08 09:32:13 162KB 440 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wynikach_postepowania.doc (DOC, 24.KB) 2008-05-15 12:54:54 24.KB 376 razy
Udzielenie zamówienia
1 wynik_postepowania_na_droge.doc (DOC, 25KB) 2008-05-29 07:33:57 25KB 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-04-2008 15:02:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2008 07:33:57