Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wymagany termin realizacji - 17.12.2007 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 08.11.2006 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
- Janina Stojek: tel. (0-91) 41-67-255 wew. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2007 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_wysypisko.doc (DOC, 27.KB) 2007-11-05 10:18:46 27.KB 408 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_SIWZ_wysypisko.doc (DOC, 595KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-11-05 10:19:08 595KB 66 razy
2 SIWZ_wysypisko.doc (DOC, 41KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-11-05 10:18:46 41KB 76 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjasnienia_do_SIWZ_wysypisko_smieci.doc (DOC, 59.KB) 2007-11-06 09:05:30 59.KB 400 razy
Wynik postępowania
1 GNG.doc (DOC, 25KB) 2007-11-07 09:13:28 25KB 405 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2007 10:18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-11-2007 09:13:28