Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na zadanie: „Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego


Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 EURO

Na zadanie:
Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie,
fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl, www.bip.widuchowa.pl.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest:
Szymon Narożański - (0-91) 416 72 55 w. 40

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.2) Nazwa: Dostawa ciężarowego samochodu przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych z szamb, kanałów, wpustów ulicznych oraz różnego rodzaju zbiorników, fabrycznie nowego.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do siedziby Zamawiającego nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń płynnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę samochodu ciężarowego z zainstalowaną nadbudową, uruchomienie, przeprowadzenie próby eksploatacyjnej, serwis gwarancyjny, przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego (w ilości 2 osób) w zakresie obsługi.
1.4) Miejsce dostawy: Widuchowa, gm. Widuchowa, pow. gryfiński,
woj. zachodniopomorskie, Polska.

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60000 EURO.

Nadbudowa:
- zbiornik stalowy w kształcie walczaka, nachylony pod kątem 5 stopni ku tyłowi, zamknięty dennicami wypukłymi,
- tylna dennica otwierana na bok ręcznie,
- objętość zbiornika - nie mniejsza niż 8,5 m3
- kompresor:
- napęd - mechaniczny
- wydatek - nie mniejszy niż 480 m3/godz.
- zakres pracy - od -0,085MPa do 0,05Mpa
- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
- zabezpieczenie kompresora przed zalaniem,
- głębokość zasysania - 6 m
- czas napełniania zbiornika - do 9 minut
- węże ssawne DN=min.110 - 2 odcinki po 10m
- opróżnianie zbiornika - hydrostatyczne lub w wyniku nadciśnienia wytworzonego przez kompresor,
- płynowskaz ze skalą,
- manowakuometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku,
- wychwytywacze oleju smarnego,
- tłumik hałasu,
- obsługa przez jedną osobę,
- kolor zbiornika pomarańczowy,
Nadbudowa wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Podwozie dwuosiowe:
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu - nie mniejsza niż 15.000 kg.
- kabina dzienna, 3-osobowa, lakierowana fabrycznie (kolor dowolny)
- przedni zderzak stalowy,
- reflektory z tworzywa sztucznego, odporne na uderzenia,
- silnik o mocy nie mniejszej niż 180 KM, spełniający normę EURO 4,
- skrzynia biegów manualna,
- nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 6000 kg,
- nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 10500 kg,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,

3) Wymagany termin dostawy samochodu - 50 dni od daty zawarcia umowy.
4) Wymagane wadium: 5000,00 PLN.
5) Warunki uczestnictwa
- Oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem co najmniej 5 dostaw w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem odbiorcy wartości i terminu.
- Świadectwo homologacji na pojazd kompletny, ważne na dzień składania ofert, kopia załączona do oferty.
6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7) Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2007r. do godz. 10.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul Grunwaldzka 8, pok.22.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

8) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
9) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 05.06.2007r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna.

10) Kryterium wyboru ofert - cena 100 %.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-beczkowoz.doc (DOC, 33KB) 2007-05-10 10:12:01 33KB 393 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_dostawe_beczkowozu.doc (DOC, 260KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-10 10:12:01 260KB 113 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedz_na_SIWZ.doc (DOC, 26KB) 2007-05-24 13:54:22 26KB 387 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 19.KB) 2007-06-05 15:29:48 19.KB 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-05-2007 10:12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-06-2007 15:29:48